Konstrukcje podestowe i antresole umożliwiają podwójne i potrójne wykorzystanie powierzchni magazynowej. W przeciwieństwie do zainstalowanych na stałe pomostów regałowych antresole oferują szerokie możliwości adaptacji dostępnej przestrzeni i optymalnego dopasowania jej do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w magazynie.

regaly-magazynowe-antresole-i-podesty

Podesty magazynowe

Podesty magazynowe – nazwa podesty magazynowe często jest używana zamiennie z antresolą magazynową. Jednak jest to błąd antresole magazynowe są to konstrukcje tworzące dodatkowe kondygnacje w magazynie natomiast podesty magazynowe to konstrukcje, które ułatwiają dostęp do regałów lub wyżej położonych miejsc w magazynie: Możemy wyróżnić dwa główne rodzaje podestów magazynowych: podesty magazynowe stałe podesty magazynowe ruchome […]

regaly-magazynowe-antresole-i-podesty

Antresole magazynowe

Konstrukcje podestowe i antresole umożliwiają podwójne i potrójne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
W przeciwieństwie do zainstalowanych na stałe pomostów regałowych antresole oferują szerokie możliwości adaptacji dostępnej przestrzeni i optymalnego dopasowania jej do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w magazynie.