Przegląd techniczny regałów

[tcp_list id=”uslugi-przeglad-techniczny-regalow”]

Przegląd techniczny wszystkich typów regałów zgodnie z zaleceniami producenta

Zgodnie z polskimi przepisami, danymi producenta oraz branżową normą FEM 10.2.04 przegląd serwisowy regałów powinien odbywać się co najmniej raz do roku.

Przegląd obejmuje:

  • sprawdzenie potencjalnych braków elementów (śrub, kotew, zawleczek itp.)
  • kontrolę wypoziomowania i stateczności konstrukcji
  • analizę uszkodzeń regałów powstałych w wyniku dotychczasowej eksploatacji
  • przygotowanie protokołu z zaleceniami dalszego użytkowania regałów
  • sporządzenie wyceny naprawy stwierdzonych uszkodzeń