Urząd Dozoru Technicznego

 

Z dniem 18.08.2003 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu…

… – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).

Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:

 • Importera – uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.
 • Użytkownika – zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. Natomiast nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.
 • Konserwatora – czyli dotychczasowy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
 • Operatora – który powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, oferujemy pomoc w zakresie:

 • kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków
 • fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń oraz obecność pracownika Jungheinrich podczas odbioru wózków przez inspektorów UDT

W celu zgłoszenia wózka widłowego do badania technicznego, użytkownik musi przedłożyć następujące dokumenty do UDT:

 • certyfikat CE
 • tabelę z parametrami technicznymi wózka
 • schemat instalacji hydraulicznej
 • schemat instalacji elektrycznej
 • charakterystyka układu podnoszenia
 • DTR (Dokumentacja Techniczno Ruchowa)
 • wniosek o przeprowadzenie badania


Badanie techniczne wózka przez pracownika UDT

Podczas badania technicznego wózka jezdniowego, przeprowadzanego przez Inspektora UDT, wykonywane są następujące czynności:

 • sprawdzenie dopuszczalnego zużycia wideł, opon, łańcuchów
 • sprawdzenie poprawności działania układu hamulcowego
 • sprawdzenie nominalnego czasu utrzymania ładunku
 • sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego
 • sprawdzenie układu kierowniczego
 • sprawdzenie mocowania fotela i pasów bezpieczeństwa
 • sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji dźwiękowej
 • sprawdzenie oświetlenia
 • sprawdzenie oznakowania wózka
 • sprawdzenie dokumentacji wózka m.in. ważności przeglądu w Dzienniku Konserwacji Wózka

Na Państwa prośbę dokonujemy odbioru UDT w Państwa imieniu lub przygotowujemy komplet dokumentacji niezbędnej przy odbiorze. Każdy wózek używany zakupiony w naszej firmie spełnia standardy wymagane przez inspektorów UDT.
Nasze usługi proponujemy także przy każdym następnym przeglądzie okresowym. W większości przypadków jest wymagana wizyta technika serwisu, który posiada odpowiednie uprawienia. W takim przypadku, jak również, gdy potrzebują Państwo odpowiedniej dokumentacji, prosimy o kontakt z naszym serwisem: info@nowoczesnymagazyn.pl